آخرین خبر

دسته بندی ها

ویژه زنان
20
غذا
14
عفاف و حجاب
11
عطر و ادکلن
2
سبک
15
سایر مطالب
57
زیبایی
10
زندگی
15
#
ابزارک
14
آرایش
20

نقل قول ها

قدر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز بر نمی گردد و آینده شاید نیاید. گالیله
مطمـئن باش که خداوند تو را عاشقانه دوست دارد، چون در هر بهار برایت گل میفرستد و هر صبح آفتاب را به تو هدیه میکند. خودم
به دختران خود یاد دهید قبل از آنکه ازدواج کنند به آرزوهای خود برسند، مردان غول چراغ جادوی علاءالدین نیستند. برتراند راسل
داشتن مغز دلیل بر انسان بودن نیست، پسته و بادام هم مغز دارند، برای انسان بودن باید شعور داشت. دوستم